Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Vi kaller det en uønsket hendelse når det skjer noe som kunne ha ført til en ulykke eller en skade, men som likevel ender godt.

Vi kaller det en uønsket hendelse når det skjer noe som kunne ha ført til en ulykke eller en skade, men som likevel ender godt.