Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å bidra med innspill til en undersøkelse om PAH-innholdet i produkter, relevante analysemetoder, og tilgjengelighet av alternative råmaterialer med lavt innhold av PAH. Frist for kommentarer til ECHA er 31. juli 2017.

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å bidra med innspill til en undersøkelse om PAH-innholdet i produkter, relevante analysemetoder, og tilgjengelighet av alternative råmaterialer med lavt innhold av PAH. Frist for kommentarer til ECHA er 31. juli 2017.