Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Til tross for at det tunge kroppsarbeidet er erstattet av arbeid som krever lavere muskelaktivitet, skades mennesker fremdeles på jobb. Bedre målemetoder må til for å finne årsakene, mener svensk forsker.

Til tross for at det tunge kroppsarbeidet er erstattet av arbeid som krever lavere muskelaktivitet, skades mennesker fremdeles på jobb. Bedre målemetoder må til for å finne årsakene, mener svensk forsker.