Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Fra 1. juni gjelder nye minstelønnssatser i alle næringene som har allmenngjorte tariffavtaler.

Nyheter fra Arbeidstilsynet.

Fra 1. juni gjelder nye minstelønnssatser i alle næringene som har allmenngjorte tariffavtaler.