Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet varsler et pålegg til Norsk Hydro ASA om å rydde opp i forurenset sjøbunn i Gunneklevfjorden i Porsgrunn.  Hydro må dekke til sjøbunnen med masser i et lag på om lag 20 cm for å isolere miljøgiftene, slik at dyr og planter igjen kan etableres i fjorden.  Tiltakene skal være ferdige innen utgangen av 2021. 

Miljødirektoratet varsler et pålegg til Norsk Hydro ASA om å rydde opp i forurenset sjøbunn i Gunneklevfjorden i Porsgrunn.  Hydro må dekke til sjøbunnen med masser i et lag på om lag 20 cm for å isolere miljøgiftene, slik at dyr og planter igjen kan etableres i fjorden.  Tiltakene skal være ferdige innen utgangen av 2021.