Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet gir Franzefoss Husøya tillatelse til å behandle 80 000 tonn farlig avfall fra offshore- og landbasert industri per år. Anlegget ligger tett på viktige naturverdier, derfor er tillatelsen gitt på strenge vilkår. 

Miljødirektoratet gir Franzefoss Husøya tillatelse til å behandle 80 000 tonn farlig avfall fra offshore- og landbasert industri per år. Anlegget ligger tett på viktige naturverdier, derfor er tillatelsen gitt på strenge vilkår.