Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Klimagassutslippene som ikke er omfattet av EUs system med klimakvoter, ligger på samme nivå i 2016 som året før. Det viser Miljødirektoratets anslag for klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor. 

Klimagassutslippene som ikke er omfattet av EUs system med klimakvoter, ligger på samme nivå i 2016 som året før. Det viser Miljødirektoratets anslag for klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor.