Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Om lag 27 500 arbeidstakere i Norge blir uføretrygdet hvert år. Risikoen for å falle ut fra arbeidslivet er mindre dersom du har muligheter til å påvirke jobben du har.

Om lag 27 500 arbeidstakere i Norge blir uføretrygdet hvert år. Risikoen for å falle ut fra arbeidslivet er mindre dersom du har muligheter til å påvirke jobben du har.