Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

For første gang har forskere kartlagt status og trender for hele det marine økosystemet  i Arktis. I rapporten slås det fast at klimaendringene påvirker flere av de marine artene negativt.

For første gang har forskere kartlagt status og trender for hele det marine økosystemet  i Arktis. I rapporten slås det fast at klimaendringene påvirker flere av de marine artene negativt.