Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Høstens villreinjakt i Nordfjella kan bli en viktig del av planen med å forebygge at skrantesjuke (CWD) sprer seg. Gratis transport av kjøttet med helikopter vurderes for å gjøre jakta mer attraktiv – og dermed mer effektiv.  

Høstens villreinjakt i Nordfjella kan bli en viktig del av planen med å forebygge at skrantesjuke (CWD) sprer seg. Gratis transport av kjøttet med helikopter vurderes for å gjøre jakta mer attraktiv – og dermed mer effektiv.