Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) lanserer en nettbasert hørselstest på hørselstesteren.no og som mobilapp. Testen er et lavterskeltilbud som skal få flere med nedsatt hørsel til å søke hjelp.

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) lanserer en nettbasert hørselstest på hørselstesteren.no og som mobilapp. Testen er et lavterskeltilbud som skal få flere med nedsatt hørsel til å søke hjelp.