Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Sjøbunnen i Puddefjorden i Bergen har lenge vært forurenset av miljøgifter etter tidligere tiders industrivirksomhet. Nå er planene klare for et omfattende arbeid med tildekking av sjøbunnen for å gjøre fjorden ren.  

Sjøbunnen i Puddefjorden i Bergen har lenge vært forurenset av miljøgifter etter tidligere tiders industrivirksomhet. Nå er planene klare for et omfattende arbeid med tildekking av sjøbunnen for å gjøre fjorden ren.