Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Med lysloggerdata fra foreløpig nær 2000 fugler gir kartleggingsprosjektet SEATRACK oss langt bedre oversikt over sjøfuglbestandenes utbredelse og områdebruk utenfor hekkesesongen. Nå blir disse dataene gjort tilgjengelig gjennom en egen kartløsning.

Med lysloggerdata fra foreløpig nær 2000 fugler gir kartleggingsprosjektet SEATRACK oss langt bedre oversikt over sjøfuglbestandenes utbredelse og områdebruk utenfor hekkesesongen. Nå blir disse dataene gjort tilgjengelig gjennom en egen kartløsning.