Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet foreslår at kommunene får ansvar for å ta imot små, enkle fritidsbåter opp til 15 fot når de kasseres.

Miljødirektoratet foreslår at kommunene får ansvar for å ta imot små, enkle fritidsbåter opp til 15 fot når de kasseres.