Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det er de som har minst helseplager som trener mest i jobben. Hver femte ansatte har tilbud om trening i arbeidstida, men det er store forskjeller mellom yrker.

Det er de som har minst helseplager som trener mest i jobben. Hver femte ansatte har tilbud om trening i arbeidstida, men det er store forskjeller mellom yrker.