Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn innspill til en planlagt restriksjon av siloksanene D4 og D5. Frist for kommentarer er 3. august 2017.

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn innspill til en planlagt restriksjon av siloksanene D4 og D5. Frist for kommentarer er 3. august 2017.