Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Sykepleierstudenter som har lært seg mindfulness og meditasjon i studietiden, mestrer stress bedre enn de som ikke har lært seg disse teknikkene.

Sykepleierstudenter som har lært seg mindfulness og meditasjon i studietiden, mestrer stress bedre enn de som ikke har lært seg disse teknikkene.