Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet har innvilget søknad fra villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen om å utvide jakttiden på villrein. Lengre jakttid skal bidra til økt felling, og er et ledd i å bekjempe skrantesjuke i Norge. Jakttid på villrein i Nordfjella sone 1 blir 10. august – 31. oktober 2017.

Miljødirektoratet har innvilget søknad fra villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen om å utvide jakttiden på villrein. Lengre jakttid skal bidra til økt felling, og er et ledd i å bekjempe skrantesjuke i Norge. Jakttid på villrein i Nordfjella sone 1 blir 10. august – 31. oktober 2017.