Kategorier

Kvinner og menn kan ha ulik følsomhet for toksiske effekter av kjemisk eksponering, og STAMI har i en årrekke studert er om det er kjønnsforskjeller i følsomhet for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH).  PAH finnes i ulike arbeidsmiljø og sigarettrøyk har også et høyt innehold av disse stoffene. På STAMI har vi bl.a. studert om kvinner og menn har ulik risiko for lungekreft som følge av eksponering for slike kjemiske karsinogener.

Steroidreseptorer medierer effekter av kjønnshormoner, som for eksempel østrogen, og kan være involvert i utvikling av lungekreft. I dette grunnforskningsprosjekt har stipendiat Audun Bersaas studert bakom liggende mekanismer for kjønnsforskjeller i følsomhet for PAH og risiko for lungekreft. Han har bl.a. studert rollen til hjelpeproteinene FOXA1 og FOXA2, som er viktige for hvordan steroidreseptorer fungerer i cellen, i utvikling av lungekreft.

Om doktorgradsprosjektet

Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i verden og skyldes i hovedsak sigarettrøyking. I denne doktorgraden vises det at sigarettrøyk kan endre aktiviteten til to gener som kan knyttes til prosesser involvert i spredning. Disse genforandringene kan potensielt være utgangspunkt for bedre diagnose og behandling av lungekreft.Ved å utsette lungeceller for sigarettrøyk i laboratoriet kan vi simulere prosesser i lungekreft-utvikling, og omdanne normale lungeceller til celler med kreftlignende egenskaper. Vi fant at aktiviteten til to viktige gener i kreftutvikling, FOXA1 og FOXA2, endres når lungeceller utsettes for sigarettrøyk og går fra å være normale til å være kreftlignende.

Celler som ble utsatt for sigarettrøyk i laboratoriet forandret seg også ved at de fikk økt evne til å invadere en biologisk gele, en egenskap som assosieres med spredning. Da vi sammenlignet prøver av kreftsvulster med friskt lungevev fra lungekreftpasienter fant vi at de samme to genene hadde endret aktivitet i svulstene.

Noen pasienter hadde fått flere kopier av FOXA1 genet, noe som fører til økt genaktivitet. Epigenetikk er mekanismer som regulerer hvilke gener som skal være skrudd på og hvilke som skal være avslått i en celle. Det andre genet vi studerte, FOXA2, var mindre aktivt grunnet epigenetiske forandringer.

Genene FOXA1 og FOXA2, som får endret aktivitet av sigarettrøyk, er involvert i mekanismer som gjør kreftceller i stand til å metastasere. Det er viktig å forstå mekanismene som endrer en celle fra å være normal til å bli en kreftcelle for at vi skal kunne finne nye og bedre behandlingsmetoder. Forskningen fra denne avhandlingen legger et grunnlag for videre studier av de to genene FOXA1 og FOXA2 og deres rolle i kjemisk indusert lungekreft.


Prøveforelesning:

Tid: Fredag 2. juni 2017 kl. 10.15
Sted: Auditoriet på STAMI, Gydas vei 8, Majorstuen

oppgitt emne: «The interplay between epigenetics and transcriptional regulation in gene expression»

Disputas:

M.Sc. Audun Trygge Haugen Bersaas ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «FOXA genes in lung cancer in vitro and in vivo».

Tid: Fredag 2. juni 2017 kl. 13.15
Sted: Auditoriet på STAMI, Gydas vei 8, Majorstuen

Omtale hos Universitetet i Oslo

  • M.Sc. Audun Trygge Haugen Bersaas ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «FOXA genes in lung cancer in vitro and in vivo».

Innlegget Ny dotorgrad: FOXA-gener og lungekreft dukket først opp på STAMI.