Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Klimagassutslippene i Norge gikk ned med 500 000 tonn i 2016. Det viser foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå . Nedgangen skyldes blant annet lavere forbruk av naturgass til kraftproduksjon på olje- og gassfeltene, og økt innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel i transport.

Klimagassutslippene i Norge gikk ned med 500 000 tonn i 2016. Det viser foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå . Nedgangen skyldes blant annet lavere forbruk av naturgass til kraftproduksjon på olje- og gassfeltene, og økt innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel i transport.