Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Machokultur på mange mannsdominerte arbeidsplasser fører til at det tas unødvendig risiko med den følgen at faren for ulykker øker. Flere kvinner i byggebransjen kan endre kulturen og redusere ulykkestallet, mener det svenske Arbetsmiljöverket.

Machokultur på mange mannsdominerte arbeidsplasser fører til at det tas unødvendig risiko med den følgen at faren for ulykker øker. Flere kvinner i byggebransjen kan endre kulturen og redusere ulykkestallet, mener det svenske Arbetsmiljöverket.