Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Forskere fant rester av sovemedisin, valium, morfin, hasj og amfetamin i spyttprøver hos over tre prosent av de ansatte som var på jobb. Flest funn ble gjort blant ansatte i restaurantbransjen, transportbransjen og helsevesenet.

Forskere fant rester av sovemedisin, valium, morfin, hasj og amfetamin i spyttprøver hos over tre prosent av de ansatte som var på jobb. Flest funn ble gjort blant ansatte i restaurantbransjen, transportbransjen og helsevesenet.