Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Gjennom flere år har det blitt ryddet opp i den forurensete sjøbunnen i Drammensfjorden, men hele fjorden er ikke helt friskmeldt ennå.  På noen avgrensende områder er fortsatt nivåene av miljøgiftene for høye. Det går fram av sluttrapporten fra prosjektet Ren Drammensfjord.

Gjennom flere år har det blitt ryddet opp i den forurensete sjøbunnen i Drammensfjorden, men hele fjorden er ikke helt friskmeldt ennå.  På noen avgrensende områder er fortsatt nivåene av miljøgiftene for høye. Det går fram av sluttrapporten fra prosjektet Ren Drammensfjord.