Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

For flere kromatforbindelser er 21. september siste lovlige bruksdato uten at godkjenning er søkt eller innvilget under kjemikalieregelverket REACH. Enkelte kromatforbindelser er ikke tillatt å bruke uten innvilget godkjenning.

For flere kromatforbindelser er 21. september siste lovlige bruksdato uten at godkjenning er søkt eller innvilget under kjemikalieregelverket REACH. Enkelte kromatforbindelser er ikke tillatt å bruke uten innvilget godkjenning.