Kategorier
Informasjon fra STAMI Internasjonalt samarbeid Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) tilbyr videreutdanning for fagpersoner og forskere i de nordiske landene innen arbeidshelse, arbeidsmiljø og arbeidsliv. I tiden fremover arrangerer de kurs og seminarer om temaer som mobbing og trakkasering i arbeidslivet, arbeidsrelaterte hudlidelser og det flerkulturelle arbeidsmarkedet.

Innlegget Aktuelle NIVA-kurs dukket først opp på STAMI.

STAMI

NIVA er et utdanningsinstitutt underlagt Nordisk Ministerråd, og fungerer som et samarbeidsforum for de nordiske regjeringene. NIVAs oppgave er å tilby videreutdanning for forskere, praktikere og spesialister på området for helse og sikkerhet i arbeidslivet.

Her er et utvalg aktuelle kurs fremover:

Diversity and Inclusion Management

Er din organisasjon satt opp til å kunne møte et diversifisert og flerkulturelt arbeidsmarked? Hvordan kan du best jobbe med organisatoriske og psykososiale forhold for å kunne skape produktive og utviklende arbeidsmiljø både for den enkelte og for virksomheten?
7. – 9.  juni 2017, Soria Moria hotell, Oslo

Les mer på NIVAs kurssider

Occupational Skin Diseases – diagnostics and prevention

Arbeidsrelaterte hudlidelser er en viktig gruppe arbeidsrelaterte lidelser. Hva skyldes de, hvor stor utbredelse har de og hva kan de føre til av helseeffekter og effekter på arbeid og helse?
5. – 8. september 2017, Marina Congress Center, Helsinki, Finland

Les mer på NIVAs kurssider

Bullying and Harassment at Work

Mobbing og trakassering i arbeidslivet er dessverre en utfordring på mange ulike arbeidsplasser. NIVA har over flere år bidratt til å øke kunnskapen om både utbredelse og hva en kan gjøre for å håndtere dette. Et viktig moment i en organisasjons arbeid med det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet.
18. – 20. september 2017, Kurhotel Skodsborg, København, Danmark

Les mer på NIVAs kurssider

For a Healthy Digital Work Environment

Hva betyr den nye digitale arbeidsplassen for deg og ditt arbeid? Nye kommunikasjonsformer, for mye informasjon, fleksible arbeidsmetoder, grenseløst arbeid og teknologifokus snarere enn arbeidsfokus? Hvordan skal vi håndtere både gamle og nye utfordringer i jobben?
18. – 20. oktober 2017, Hotel Scandic Continental, Stockholm, Sverige

Les mer på NIVAs kurssider

Kursoversikt

  • NIVA tilbyr både kurs, seminarer, konferanser og online-kurs. Oversikt over alle NIVA-arrangementer finner du her.

Innlegget Aktuelle NIVA-kurs dukket først opp på STAMI.