Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidstakere som er mindre tilfreds på jobb, har oftere flere smerteplager. En ny studie fra Stami ser på sammenhengen mellom smerter, jobbtilfredshet, psykologiske faktorer og søvnvansker.

Arbeidstakere som er mindre tilfreds på jobb, har oftere flere smerteplager. En ny studie fra Stami ser på sammenhengen mellom smerter, jobbtilfredshet, psykologiske faktorer og søvnvansker.