Kategorier

Dette vil vere Molanders andre åremålsperiode som direktør for STAMI. Molander er utdanna dr. scient. frå Universitetet i Oslo i 2000. I 2001 byrja han som forskar  i STAMI og vart forskingsdirektør same stad i 2006. I 2011 blei Molander første gongen tilsett som direktør for STAMI for ein periode på seks år.

Arbeids- og sosialdepartement ser Pål Molander som godt kvalifisert i stillinga som direktør for STAMI. Han har med sin bakgrunn og personlege kvalifikasjonar gode føresetnader for å halde fram med arbeidet med å vidareutvikla STAMI.

STAMI har over fleire år hatt ei særs fin utvikling, der rolla som premissleverandør av kunnskap på arbeidsmiljøområdet har vorte vesentleg styrka. I ei tid der arbeidslivet er i stor utvikling, og arbeidsmiljøforholdet vil spele ei viktig rolle i utforminga av arbeidslivet framover, er eg særs motivert for å halde fram arbeidet med å utvikle STAMI vidare til det beste for norsk arbeidsliv., seier Pål Molander i ein kommentar.

Se også sak på regjeringa.no

Innlegget Ny åremålsperiode for direktør Pål Molander på STAMI dukket først opp på STAMI.