Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Etter to år med oppgang gikk klimagassutslippene fra de norske virksomhetene i EUs klimakvotesystem ned i 2016. Nedgangen skyldes reduserte utslipp fra olje og gassproduksjon, oljeraffineri og kunstgjødselproduksjonen.

Etter to år med oppgang gikk klimagassutslippene fra de norske virksomhetene i EUs klimakvotesystem ned i 2016. Nedgangen skyldes reduserte utslipp fra olje og gassproduksjon, oljeraffineri og kunstgjødselproduksjonen.