Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet har sendt endelig forslag til forskrift om emballasjeavfall til Klima- og miljødepartementet etter at den har vært på høring. Forskriften skal sikre lik konkurranse og at vi når forpliktende EØS-mål.

Miljødirektoratet har sendt endelig forslag til forskrift om emballasjeavfall til Klima- og miljødepartementet etter at den har vært på høring. Forskriften skal sikre lik konkurranse og at vi når forpliktende EØS-mål.