Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn innspill til den planlagte gjennomgangen av restriksjonen for bly i smykker og andre produkter. Frist er 20. juli 2017.

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn innspill til den planlagte gjennomgangen av restriksjonen for bly i smykker og andre produkter. Frist er 20. juli 2017.