Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Fra 1. juni vil det ikke lenger være lov å selge kjemikalier med de gamle oransje faresymbolene. Produkter med denne merkingen må bytte etiketter eller trekkes fra markedet.

Fra 1. juni vil det ikke lenger være lov å selge kjemikalier med de gamle oransje faresymbolene. Produkter med denne merkingen må bytte etiketter eller trekkes fra markedet.