Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Som følge av en prosedyrefeil i EU-Kommisjonen er kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/1688 om endring av REACH vedlegg VII, opphevet og har blitt erstattet med en ny kommisjonsforordning,

Som følge av en prosedyrefeil i EU-Kommisjonen er kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/1688 om endring av REACH vedlegg VII, opphevet og har blitt erstattet med en ny kommisjonsforordning,