Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

En stor del av arbeidsulykkene i Sverige er trafikkulykker. Sykkelulykker er vanlig blant kvinner i pleie- og omsorgsyrkene, men er en litt glemt ulykkesgruppe, viser en svensk rapport.

En stor del av arbeidsulykkene i Sverige er trafikkulykker. Sykkelulykker er vanlig blant kvinner i pleie- og omsorgsyrkene, men er en litt glemt ulykkesgruppe, viser en svensk rapport.