Kategorier

Ekspertgruppen har blant annet fått i oppgave å vurdere mulige fremtidige modeller av bedriftshelsetjenesten.

Ekspertgruppen inviterer til et åpent møte der alle som ønsker det får anledning til å komme med innspill direkte til representanter for ekspertgruppen.

Formålet med møtet er å få innspill til hvordan ulike aktører mener bedriftshelsetjenesten bør innrettes for å på best mulig måte bistå virksomhetene i det forebyggende HMS-arbeidet.

Tid: Torsdag 15. juni 2017 mellom kl. 12.00–16.00

Sted: Auditoriet i R5, Akersgaten 59. Møt opp i resepsjonen senest kl. 11.30 for registering. Husk legitimasjon.

Påmeldingsfrist: 1. juni. Det er begrenset antall plasser.

Les mer og meld deg på her: regjeringen.no

Hva ønsker ekspertgruppen innspill om?

Bedriftshelsetjenestens hovedoppgave er å bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Nærmere informasjon om ekspertgruppens mandat og sammensetning finner du her.

Ekspertgruppen ønsker at innspillene tar utgangspunkt i mandatet, og er bl.a. opptatt av å få belyst følgende forhold:

  • Hva er erfaringene med dagens BHT-ordning?
  • Hvordan vurderes de forvaltningsmessige rammene for BHT-plikten?
  • Er det forhold ved dagens BHT-ordning som kan bli bedre?
  • Hvordan kan en revitalisert BHT-ordning få økt nytteverdi for små virksomheter samt virksomheter i utkantstrøk?
  • Hvordan bør en fremtidig bedriftshelsetjeneste organiseres for på best mulig måte ivareta fremtidens arbeidsliv og arbeidsmiljøutfordringer?

Innlegget Innspillsmøte om bedriftshelsetjenesteordningen dukket først opp på STAMI.