Kategorier
Bedriftshelsetjeneste - BHT Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt en uavhengig ekspertgruppe som skal gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen. STAMIs direktør Pål Molander leder denne gruppen. Ekspertgruppen inviterer til innspillsmøte 15. juni.

Innlegget Innspillsmøte om bedriftshelsetjenesteordningen dukket først opp på STAMI.

Ekspertgruppen har blant annet fått i oppgave å vurdere mulige fremtidige modeller av bedriftshelsetjenesten.

Ekspertgruppen inviterer til et åpent møte der alle som ønsker det får anledning til å komme med innspill direkte til representanter for ekspertgruppen.

Formålet med møtet er å få innspill til hvordan ulike aktører mener bedriftshelsetjenesten bør innrettes for å på best mulig måte bistå virksomhetene i det forebyggende HMS-arbeidet.

Tid: Torsdag 15. juni 2017 mellom kl. 12.00–16.00

Sted: Auditoriet i R5, Akersgaten 59. Møt opp i resepsjonen senest kl. 11.30 for registering. Husk legitimasjon.

Påmeldingsfrist: 1. juni. Det er begrenset antall plasser.

Les mer og meld deg på her: regjeringen.no

Hva ønsker ekspertgruppen innspill om?

Bedriftshelsetjenestens hovedoppgave er å bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Nærmere informasjon om ekspertgruppens mandat og sammensetning finner du her.

Ekspertgruppen ønsker at innspillene tar utgangspunkt i mandatet, og er bl.a. opptatt av å få belyst følgende forhold:

  • Hva er erfaringene med dagens BHT-ordning?
  • Hvordan vurderes de forvaltningsmessige rammene for BHT-plikten?
  • Er det forhold ved dagens BHT-ordning som kan bli bedre?
  • Hvordan kan en revitalisert BHT-ordning få økt nytteverdi for små virksomheter samt virksomheter i utkantstrøk?
  • Hvordan bør en fremtidig bedriftshelsetjeneste organiseres for på best mulig måte ivareta fremtidens arbeidsliv og arbeidsmiljøutfordringer?

Innlegget Innspillsmøte om bedriftshelsetjenesteordningen dukket først opp på STAMI.