Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet varsler at Avinor vil bli pålagt å rydde opp i grunnen på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes som er forurenset av PFOS, en miljøgift som stammer fra brannskum. 

Miljødirektoratet varsler at Avinor vil bli pålagt å rydde opp i grunnen på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes som er forurenset av PFOS, en miljøgift som stammer fra brannskum.