Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Omsetningen av biodrivstoff brukt i veitrafikk er mer enn doblet i 2016, sammenliknet med året før. Raps, rester fra palmeoljeproduksjon og palmeolje var mest brukte råstoff. Økningen i biodrivstoff tilsvarer en reduksjon i norske utslipp av klimagasser på 600 000 tonn. 

Omsetningen av biodrivstoff brukt i veitrafikk er mer enn doblet i 2016, sammenliknet med året før. Raps, rester fra palmeoljeproduksjon og palmeolje var mest brukte råstoff. Økningen i biodrivstoff tilsvarer en reduksjon i norske utslipp av klimagasser på 600 000 tonn.