Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

Hva påvirker pensjoneringsatferden i Norge og Norden? Fafo har i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og nordiske partnere samlet kunnskap om hva slags betydning arbeidsmiljøet har for å holde eldre arbeidstakere inne i arbeidsmarkedet. Resultatene legges fram på en konferanse hos Fafo den 20. juni 2017.

Innlegget Konferanse: Arbeidsmiljøets betydning for å holde på eldre arbeidstakere dukket først opp på STAMI.

STAMI

Prosjektet er et samarbeid mellom partnere fra Danmark, Sverige, Island og Norge. Det er finansiert av Nordisk ministerråd. Konferansen arrangeres i samarbeid med NIVA Education (Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health). Det holdes liknende nasjonale konferanser («Nordic Tour”) i de andre deltakerlandene.

Arbeidsmiljøets betydning for å holde på eldre arbeidstakere

Tirsdag 20. juni 2017 kl. 08:30–12:30
i Fafos lokaler i Borggata 2B på Grønland i Oslo.

Registrering og frokost (håndmat, frukt og kaffe/te) fra kl 08:30. Konferansen varer fra 09:00-12:30. Det er gratis og åpent for alle. Bindende påmelding.

PROGRAM

08.30 Registrering og frokost

09.00 Velkommen ved Tone Fløtten, Fafo

09.05 NIVA velkommen og informasjon om prosjektet ved Reeta Nieminen

09.20 Det nordiske perspektivet ved Tove Midtsundstad, Fafo og Ingrid Sivesind Mehlum, STAMI

10.05 Det norske perspektivet ved Tove Midtsundstad, Fafo og Ingrid Sivesind Mehlum, STAMI

10.50 Kaffepause

11.10 Kommentarer til det nordiske perspektivet ved Bjørn Halvorsen, Arbeids- og sosialdepartementet

11.40 Kommentarer til det norske perspektivet ved Roger Moen, Senter for seniorpolitikk

12.10 Speakers corner Representanter fra partene

12.20 Diskusjon

12.30 Slutt

Møteleder: Anne Inga Hilsen, Fafo

Mer informasjon finner du på konferansens nettside.

Påmelding hos NIVA Education innen 13. juni. Meld deg på her

 

Innlegget Konferanse: Arbeidsmiljøets betydning for å holde på eldre arbeidstakere dukket først opp på STAMI.