Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Fiskere og havner som deltar i «Fishing for litter» har fått økt forståelse og kunnskap om omfanget av marin forsøpling.  

Fiskere og havner som deltar i "Fishing for litter" har fått økt forståelse og kunnskap om omfanget av marin forsøpling.