Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Tre av fire brann- og feiervesen har fått beskjed om å jobbe bedre med å forebygge at ansatte utsettes for helsefarlig eksponering av brannrøyk. Dette er resultatet av 171 inspeksjoner utført av Arbeidstilsynet i 2016.

Tre av fire brann- og feiervesen har fått beskjed om å jobbe bedre med å forebygge at ansatte utsettes for helsefarlig eksponering av brannrøyk. Dette er resultatet av 171 inspeksjoner utført av Arbeidstilsynet i 2016.