Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Mens prosessindustrien generelt og kjøttbransjen spesielt sliter med høy andel sykmeldte, har pølsemakeren Leiv Vidar på Hønefoss klart å redusere sykefraværet betydelig de siste årene.

Mens prosessindustrien generelt og kjøttbransjen spesielt sliter med høy andel sykmeldte, har pølsemakeren Leiv Vidar på Hønefoss klart å redusere sykefraværet betydelig de siste årene.