Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking for fire stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 19. mai og 9. juni 2017.

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking for fire stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 19. mai og 9. juni 2017.