Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Temaet i HMS-magasinet nummer to i år er ergonomi og hjelpemidler. Vi har sett på synsergonomi, som har lett for å bli glemt i totalbildet.

Temaet i HMS-magasinet nummer to i år er ergonomi og hjelpemidler. Vi har sett på synsergonomi, som har lett for å bli glemt i totalbildet.