Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Nye miljørapporter advarer om store miljø- og klimaendringer i Arktis.  Oppvarmingen skjer mer enn dobbelt så raskt som i resten av verden.  Den globale oppvarmingen har allerede kommet så langt at den vil få store konsekvenser for mennesker og natur i nordområdene de nærmeste tiårene.

Nye miljørapporter advarer om store miljø- og klimaendringer i Arktis.  Oppvarmingen skjer mer enn dobbelt så raskt som i resten av verden.  Den globale oppvarmingen har allerede kommet så langt at den vil få store konsekvenser for mennesker og natur i nordområdene de nærmeste tiårene.