Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Nesten annenhver dag blir avhengighetssentre kontaktet om underslagssaker. Ansatte stjeler oftere på jobb. Akan-rådgiver har ikke opplevd liknende tilstander før.

Nesten annenhver dag blir avhengighetssentre kontaktet om underslagssaker. Ansatte stjeler oftere på jobb. Akan-rådgiver har ikke opplevd liknende tilstander før.