Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljømyndighetene etterlyser avfallsplaner i om lag halvparten av alle havner i Norge. Miljødirektoratet setter nå i gang en aksjon i regi av fylkesmennene  for å følge opp at havner som fremdeles ikke har sendt inn sine planer, får fortgang i arbeidet og følger regelverket.

Miljømyndighetene etterlyser avfallsplaner i om lag halvparten av alle havner i Norge. Miljødirektoratet setter nå i gang en aksjon i regi av fylkesmennene  for å følge opp at havner som fremdeles ikke har sendt inn sine planer, får fortgang i arbeidet og følger regelverket.