Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

STAMIs registreringsløsning for arbeidsluftprøver fra norske bedrifter – EXPO Online – er oppe og går. Nye bedrifter registrerer seg fortløpende i databasen.

STAMIs registreringsløsning for arbeidsluftprøver fra norske bedrifter - EXPO Online - er oppe og går. Nye bedrifter registrerer seg fortløpende i databasen.