Kategorier
Bedriftshelsetjeneste - BHT Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Mange som jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) synes det er utfordrende å finne balansen mellom bedriftenes ansvar og egen rådgiverrolle i arbeidet med å forbedre arbeidsmiljøet ute i bedriftene. Hvor går grensene for hvem som skal svare for hva, og hvordan forankre ansvaret der det hører hjemme?

Innlegget Utfordrende å finne balansen i rådgiverrollen i BHT dukket først opp på STAMI.

Forskning, blant annet fra STAMI, har vist en positiv sammenheng mellom helse og tydelig rolleavklaring på jobb. Det å vite hva som forventes i utførelsen av arbeidet, bidrar til større klarhet og trygghet i arbeidet og sannsynligvis også bedre jobbutførelse. Det gjelder alle, også de som jobber i bedriftshelsetjenesten.

Grunnkurs for BHT gir økt faglig trygghet

På Grunnkurs for BHT, som arrangeres på STAMI hvert semester, skal deltakerne blant annet lære om forebyggende BHT-arbeid gjennom undervisning og prosjektarbeid. Tidligere grunnkursdeltakere har særlig fremhevet økt faglig trygghet i arbeidet med de ulike arbeidsmiljøutfordringene som de møter i det daglige arbeidet, som en suksessfaktor av å gjennomføre grunnkurset.

Veiledningsgruppe på Grunnkurs for BHT på STAMI.

Hva kreves av en godkjent BHT?

Kompetansekravene til en godkjent BHT er beskrevet i Forskrift om administrative ordninger. For å bli en godkjent BHT, må den ha en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi rådgivning innen følgende kompetanseområder: arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø samt systematisk HMS-arbeid. I henhold til forskriften skal BHT ha et kvalitetssikringssystem som sikrer at den bistår arbeidsgiver på en tilfredsstillende måte og sikrer faglig kompetanseutvikling for personalet i BHT.

Deltakerne på Grunnkurs for BHT lærer å løfte det forebyggende BHT-arbeidet fra individnivå til organisasjonsnivå. Når man har kunnskap om de ulike fagområdene, vil man oppleve å stå både faglig sterkere og personlig tryggere i sin jobb i BHT.

  • Les mer om og meld deg på Grunnkurs for BHT høsten 2017. Fristen for påmelding er 20. mai.

Innlegget Utfordrende å finne balansen i rådgiverrollen i BHT dukket først opp på STAMI.