Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere registrerte 127 638 henvendelser i 2016. Dette er en økning på omlag 16 000 henvendelser fra året før.

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere registrerte 127 638 henvendelser i 2016. Dette er en økning på omlag 16 000 henvendelser fra året før.