Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Et nytt forskningsprosjekt skal se nærmere på om mange løft på jobben kan føre til høyt blodtrykk. Prosjektet kan få betydning for mange yrkesaktive for å forebygge hjertekarsykdommer.

Et nytt forskningsprosjekt skal se nærmere på om mange løft på jobben kan føre til høyt blodtrykk. Prosjektet kan få betydning for mange yrkesaktive for å forebygge hjertekarsykdommer.