Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arktis – et enormt område med stor betydning for mange land – vil aldri bli som før. Verken for naturen eller for menneskene som bor der. Under seminaret 15. juni 2017 vil forfatterne av to nye rapporter fortelle om endringene som skjer, og årsakene og virkningene for natur og samfunn. 

Arktis – et enormt område med stor betydning for mange land – vil aldri bli som før. Verken for naturen eller for menneskene som bor der. Under seminaret 15. juni 2017 vil forfatterne av to nye rapporter fortelle om endringene som skjer, og årsakene og virkningene for natur og samfunn. 
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arktis – et enormt område med stor betydning for mange land – vil aldri bli som før. Verken for naturen eller for menneskene som bor der. Under seminaret 15. juni 2017 vil forfatterne av to nye rapporter fortelle om endringene som skjer, og årsakene og virkningene for natur og samfunn. 

Arktis – et enormt område med stor betydning for mange land – vil aldri bli som før. Verken for naturen eller for menneskene som bor der. Under seminaret 15. juni 2017 vil forfatterne av to nye rapporter fortelle om endringene som skjer, og årsakene og virkningene for natur og samfunn.